Sarantis po celém světě


Navštivte náš web skupiny

Skupina Sarantis | Angličtina

Nebo vyberte místo

UDRŽITELNOST

Udržitelnost

V průběhu provozních procesů, na jejichž konci stojí nabídka oblíbených a důvěryhodných značek, je hlavní prioritou odpovědnost vůči společnosti a životnímu prostředí. Naše provozní filozofie drží krok se skupinou. Naším cílem je vytvářet přidanou hodnotu pro naše zákazníky, spotřebitele, partnery, zaměstnance a jiné zainteresované osoby a zároveň zachovat věrnost našim závazkům a naší firemní identitě.

Strategie skupiny týkající se udržitelnosti, kterou sdílíme, se zakládá na udržování optimální rovnováhy mezi ekonomickým úspěchem a odpovědnými ekologickými a společenskými postupy a zaměřuje se na pět pilířů - ekologický, společenský, pilíř v oblasti přístupu k výrobku, pilíř v oblasti lidského kapitálu, náš přínos ekonomice. Každý pilíř budujeme v souladu se zásadami našeho podnikání a zdůrazňuje to, co je důležité pro naše spotřebitele, klienty, partnery a jiné zainteresované osoby.

Usilujeme o to, abychom v rámci všech svých podnikových činností byli udržitelnou a odpovědnou společností, a to prostřednictvím investic do výše uvedených ústředních oblastí.

Náš příspěvek k ochraně životního prostředí

Uznáváme naši odpovědnost za ochranu životního prostředí a zavazujeme se, že budeme prostřednictvím naší činnosti pozitivně přispívat.

Náš sociální příspěvek

Prostřednictvím našich milovaných a důvěryhodných značek a našich pečujících lidí máme pozitivní multidimenzionální dopad na komunity, ve kterých působíme.

Náš produktový přístup

Chceme nabízet vysoce kvalitní výrobky, které uspokojí každodenní potřeby našich spotřebitelů, přičemž budou přijímány sociálně odpovědné postupy a ekologické výrobní metody.

Náš přístup k lidskému kapitálu

Naším cílem je být vybraným zaměstnavatelem pro talentované lidi nabízející bezpečné prostředí, kde lze využívat a dále rozvíjet všechny funkce.

Náš příspěvek k ekonomice

Zaměřujeme se na rovnováhu mezi ekonomickým úspěchem a odpovědnými environmentálními a sociálními praktikami, protože si uvědomujeme, že finanční výkon jde ruku v ruce s udržitelnou obchodní cestou.

Tiskové Zprávy

Prozkoumejte naše nejnovější zprávy týkající se našich aktivit, našich značek, našich lidí, našich akcí udržitelnosti.

Více
Change cookies consent Revoke cookies consent